Zpracování osobních údajů

Vyplněním osobních údajů beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že můžu kdykoliv požádat spolek SWANKY o informaci o zpracovávání mých osobních údajů (za podmínek § 12 ZOOÚ), můžu požádat o vysvětlení, požadovat, aby spolek SWANKY opravil, blokoval, doplnil nebo zlikvidoval mé nesprávné nebo neaktuální osobní údaje (za podmínek § 21 ZOOÚ).

Veškeré osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu (s výjimkou fotografií a audiovizuálních záznamů) budou zpracovávány do okamžiku zrušení uživatelského profilu.

Uživatelský profil je možné zrušit na základě žádosti zaslané na info@swanky.cz.

Uživatelský profil bude zrušen bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti o jeho zrušení.

Současně se zrušením uživatelského profilu budou zlikvidovány veškeré osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu; likvidace se nebude týkat osobních údajů zpracovávaných na základě právního titulu odlišného od souhlasu, pokud účel jejich pracování bude nadále existovat.